IT-Hjælpemidler

På OI bruger vi primært iPads på mellemtrinnet og computere i udskolingen således, at vores ordblinde elever opnår viden om og erfaring med begge dele. iPads og computere bruges i alle fag som skrive- og læsestøtte.

Vi bruger programmerne CD-ord og AppWriter som kompenserende skriveværktøj. Vi anbefaler disse hjælpeværktøjer til elever med læsevanskeligheder.

Vi anbefaler løbende relevante apps på Oi’s Facebookside og anbefaler generelle undervisningsværktøjer på vores blog.

Du kan læse mere om IT-hjælpemidler til ordblinde på følgende sider:

Ordblineforeningen.dk - it-hjælpemidler
Etlivsomordblind.dk - Hjælpemidler til ordblinde
Ordklar.dk - Hælpemidler til ordblinde