Rådgivning til lærere

Support og rådgivning omkring læsning og ordblindhed er et tilbud til lærere i forbindelse med undervisningen af elever med læsevanskeligheder. Tilbuddet kan ydes i forbindelse med en enkelt elev eller en elevgruppe.

Hensigten med support/rådgivningen er at støtte lærerne i det fortsatte arbejde med at kvalificere danskundervisningen således, at eleven kan fortsætte i klassen. Læreren, som yder supporten og/eller rådgivningen, vil være en specialuddannet underviser med erfaring fra såvel undervisning som rådgivning af ordblindeundervisning.

Supporten tager udgangspunkt i lærernes beskrivelse af den konkrete problemstilling. Supportforløbet kan – alt efter behovet – indeholde:

  • Test og evaluering – valg af relevante test, efterfølgende tolkning og opfølgning

  • Organisering af den differentierede undervisning i almenundervisningen, hvor de ordblinde elever er en del af den almene klasseundervisning.

  • Sidemandsoplæring

  • Organisering af den differentierede undervisning i læseklasser - hvordan underviser man i dansk på flere niveauer samtidig?

  • Vejledning og rådgivning i forhold til opstart af læseklasser, stave/læsekurser, ressourcecentrer osv.

  • IT-redskaber i undervisningen – rådgivning til kompenserende hjælpemidler (bl.a. CD-ord, smartboard, iPad, intowords)

  • Vejledning til at finde elevens undervisningsniveau

  • Undervisningsideer til børn med stave- og læseproblemer


Kontakt os for yderligere information og priser.