Velkommen til Kompetencecenteret

Ordblindeinstituttet (OI) er en specialfolkeskole i Ballerup kommune for ordblinde elever med læse- og skrivevanskeligheder.

På OI undervises elever fra 3.-10. klasse med overvægt af elever på de ældre klassetrin. OI har ca. 100 elever i fuldtidsundervisning fra sjællandske kommuner - hovedsagligt fra Københavnsområdet. Elevernes hjemkommuner betaler for skolegangen på OI. Undervisningen på skolen retter sig mod folkeskolens ’Fælles Mål’, hvilket blandt andet indebærer, at eleverne undervises i folkeskolens fagrække på de klassetrin, loven foreskriver. Elevernes timetal følger time tallet for Ballerup kommunes øvrige elever.

Desuden er OI et kompetencecenter indenfor dysleksi, hvor kommunale institutioner kan hente viden, sparring, supervision samt indgå i et praktisk samarbejde omkring elever med svære læsevanskeligheder i folkeskolen.
Som en del af vores kompetencecenter kan forældre også rekvirere forskellige tilbud til deres ordblinde børn, herunder vejledende læseundersøgelser og supplerende undervisning.

Her på siden kan du læse om vores forskellige tilbud såvel som tilmelde dig vores kurser.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere om vores skole og vores forskellige tilbud – herunder hvis du/I er interesserede i individuelle forløb.