Supplerende Undervisning

Ordblindeinstituttet tilbyder supplerende undervisning i dansk, engelsk og matematik for ordblinde og elever med svære læse-stave problemer i aldersgruppen 8-18 år.

Undervisningen gives på små hold og udføres af skolens erfarne specialundervisere. Eleverne har undervisning 1 eller 2 gange ugentligt á 2 lektioners varighed – i et forløb på 15 uger. Andre undervisningsforløb kan eventuelt aftales. Undervisningen ligger på hverdage i tidsrummet mellem kl. 14 og 18.

Indholdet af den supplerende undervisning:

I erkendelse af at succesoplevelse er meget vigtig i elevens læring, arbejder vi i den supplerende undervisning meget struktureret og systematisk:

  • Vi finder elevens styrker både fagligt og kreativt og arbejder ud fra dem, hvilket giver succesoplevelser (zone for nærmeste udvikling)

  • Vi arbejder systematisk med læse-, stave- og skrivetræning ud fra elevens individuelle niveau

  • Vi har et stort kendskab til div. undervisningsmaterialer, undervisningsmetoder og kompenserende hjælpemidler (CD-ord, Nota)

  • Vi udfører direkte undervisning i elevens vanskeligheder

  • Lærerne på OI har en meget stor specialviden og særlige kompetencer indenfor dysleksiområdet. Vi har en stor vidensbank på skolen og vi opsøger hele tiden ny viden

  • Vi giver status efter endt forløb

Forældre, hjemkommunens PPR eller skoler kan søge om en plads til supplerende undervisning.


Pris (15 uger):

  • 1 gang ugentligt: 7.000 kr.

  • 2 gange ugentligt: 14.000 kr.
Kontakt os for yderligere information og tilmelding.