Vejledende undersøgelse

En vejledende undersøgelse på Ordblindeinstituttet afdækker elevens skriftsproglige forudsætninger i dansk, ved hjælp af pædagogiske prøver. Formålet med undersøgelse er at få analyseret og vurderet omfanget af elevens specifikke indlæringsvanskeligheder i dansk.

Gennem en vejledende undersøgelse kan vi supplere hjemkommunens viden og iagttagelser med vores faglige indfaldsvinkel. På baggrund af undersøgelsens resultater sendes en rapport om elevens undervisningsbehov, en grundig beskrivelse af barnets skriftsproglige vanskeligheder samt rådgivning vedrørende tilrettelæggelse af den fremtidige undervisning.

Eleven kan henvises til en vejledende undersøgelse af hjemkommunens PPR eller skole. I forbindelse med indstillingen ønskes så vidt muligt en beskrivelse af elevens niveau i læsning, stavning og skrivning.

En vejledende undersøgelse varer en skoledag og indeholder ingen undervisning.

Prisen er 7.000 kr.

Kontakt os for yderligere information og tilmelding.